Strona główna

W ostatnich latach obserwujemy ciągłe zmiany przepisów prawa podatkowego. Brak stabilności i klarowności przepisów podatkowych utrudnia ich prawidłową interpretację nie tylko podatnikom, ale również urzędnikom skarbowym i doradcom podatkowym.

Przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej wpływa ich polityka podatkowa. W takiej sytuacji podatnicy poszukują pomocy u doradców podatkowych prowadzących kancelarie podatkowe i biura rachunkowe.

W celu ułatwienia wyszukiwania informacji, którymi są Państwo zainteresowani, naszą ofertę podzieliśmy na pięć działów tematycznych: usługi księgowe, doradztwo podatkowe,  obsługa kadr i płac, rozliczenia z ZUS, inne usługi.

Cieszymy się dużym zaufaniem ze strony naszych klientów co jest wynikiem ciężkiej i wytrwałej pracy. Naszym atutem jest rzetelność oraz terminowość wykonywania zadań, a także umiejętność wyszukiwania nowatorskich rozwiązań problemów podatkowych, w zależności od indywidualnych potrzeb klientów.