Doradztwo podatkowe

Usługi doradztwa podatkowego obejmują:

  • udzielanie opinii, wyjaśnień i porad podatkowych,
  • sporządzanie informacji, deklaracji i zeznań podatkowych,
  • sporządzanie pisemnych opinii i wyjaśnień z zakresu interpretacji przepisów podatkowych,
  • audyt podatkowy obejmujący: (analizę obciążeń podatkowych, kontrolę prawidłowości rozliczeń podatkowych, wskazanie rozwiązań zmierzających do usunięcia błędów oraz sposobów uniknięcia ich w przyszłości, propozycje działań umożliwiających minimalizację obciążeń podatkowych oraz negatywnych skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości),
  • pomoc w optymalizacji zobowiązań podatkowych.