Obsługa płacowo-kadrowa

W ramach obsługi płacowo-kadrowej mieszczą się m.in.:

  • sporządzanie list płac,
  • prowadzenie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przez zleceniodawcę,
  • sporządzanie niezbędnych informacji i deklaracji (PIT-4R, PIT-11, IFT-1, PIT-40),
  • zakładanie i prowadzenie akt osobowych,
  • prowadzenie kart przychodów pracowników,