Rozliczenia z ZUS

W ramach usług rozliczeń z ZUS mieszczą się m.in.:

  • zgłaszanie przedsiębiorców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
  • zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników zleceniodawcy,
  • prowadzenie rozliczeń składek ZUS przedsiębiorców,
  • sporządzanie deklaracji i raportów ZUS.