Inne usługi

W ramach innych usług mieści się m.in.:

  • weryfikacja ksiąg podatkowych i wyprowadzanie zaległości,
  • uruchamianie działalności gospodarczej,
  • likwidacja działalności gospodarczej
  • pełnienie funkcji przedstawiciela podatkowego.