Usługi księgowe

W ramach usług księgowych mieści się m.in. stałe i okresowe prowadzenie na rzecz zleceniodawców:

 • ksiąg rachunkowych (handlowych) podatkowych
 • ksiąg przychodów i rozchodów
 • ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany)
 • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (PIT, CIT).

Księgi rachunkowe (handlowe)

 • zakładanie ksiąg rachunkowych,
 • opracowujemy zasady polityki rachunkowości,
 • prowadzimy księgi rachunkowe,
 • prowadzimy odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,
 • zakładamy i aktualizujemy ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzamy deklaracje oraz zeznania podatkowe,
 • sporządzamy sprawozdania finansowe,
 • sporządzamy sprawozdania dla celów statystycznych.

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • ustalanie należnych zaliczek w zakresie podatku dochodowego,
 • pomoc w ustaleniu optymalnej formy opodatkowania dochodów.

Ewidencja przychodów (ryczałt ewidencjonowany)

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • prowadzenie odrębnych ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie wykazu środków trwałych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • ustalanie należnych zaliczek w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • pomoc w ustaleniu optymalnej formy opodatkowania przychodów/dochodów.

Ewidencja dla celów podatku od towarów i usług

 • prowadzenie ewidencji zakupów towarów i usług, w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług, w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT-7 lub VAT-7K, VAT-UE).